TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Klinik Araştırma Taraflarına Önemle Duyurulur.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu YD İtiraz No: 2015/1239 sayılı kararı ile 25.06.2014 tarih ve 29041 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin aşağıda yer alan 13 üncü maddesine yönelik olarak yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Klinik araştırma taraflarının söz konusu karar icapları gereğince işlem yapması gerekmektedir.

25.06.2014 tarih ve 29041 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 13. Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on dört yıl” ibaresi “beş yıl” olarak değiştirilmiştir.

Önemle duyurulur.