TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine (Ecza Deposu Denetimleri Hakkında)

Bilindiği üzere; Ülkemizde faaliyet gösteren ecza depolarının 984 sayılı “Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun” ile 20/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri doğrultusunda yılda en az iki defa denetlenmesi gerekmektedir.

İlinizde faaliyet gösteren ecza deposu/depolarının 2016 yılı I. ve II. Genel Denetimlerinin yapılarak, denetimlere ait bilgi/belgelerin ve denetim formlarının Kurumumuza gönderilmesi talep edilmişti.

Bu doğrultuda İlinizde faaliyet gösteren ecza depolarında yapılan denetimler ile ilgili olarak; ekte yer alan veri tablosunun doldurulması ve excel tablosu halinde en geç 11/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar gdpdenetim@titck.gov.tr adresine konusu “Ecza Deposu Denetim Verileri” yazılmak suretiyle gönderilmesi gerektiği hususu önemle duyurulur.

Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

İlaç Denetim Dairesi

İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) Denetim Birimi

Ekler
Adı Doküman
Ek xlsx