TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

TİTCK’DA ‘KEP’ DÖNEMİ

TİTCK’DA ‘KEP’ DÖNEMİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) resmi yazışmalarını bundan sonra KEP üzerinden yapacak…

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı Ocak ayında, resmi yazıların elektronik ortamda iletilmesinde Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinin kullanılacağını, söz konusu adresin tüm kurumlar tarafından temin edilerek Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi’ne (DETSİS) kaydedileceğini ve yazıların gönderiminde DETSİS’te kayıtlı KEP adreslerinin esas alınması gerektiğini bildirmişti.

TİTCK altyapı çalışmalarını tamamladı, KEP sistemine geçildi.

KEP; resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistem…

Kullanıcılara, genel e-posta hizmetlerine ilave olarak; e-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği, gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı, gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği bilgilerini veriliyor…

KEP ayrıca elektronik postanın iletilme zamanını da tespit ediyor.

GÜVENLİK EN ÜST DÜZEYDE SAĞLANACAK

Sistemin en önemli özelliği ise güvenlikle ilgili…

KEP sayesinde, aralarında TİTCK’nın da olduğu tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik posta iletişiminin en üst düzeydeki güvenlik standartlarında yapılması sağlanacak.

Çünkü; ‘Kayıtlı Elektronik Posta’ Sistemi, bir e-postanın, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, ekleri ile beraber gönderildiğini ve içeriğinin değişmediğini kanıt üreterek ispat edebiliyor.

Gönderilen içeriğin değişmediğini kullanıcılarına garanti ediyor. Bilgileri, hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde saklayabiliyor.

KEP adresimiz: titck@hs01.kep.tr