TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU IV

“Türkiye İlaç Pazarındaki Değer Bazında Yüksek Satışa Sahip İlaçların Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: 2006-2015 Dönemi” isimli STD IV raporu yayımlanmıştır.

Bu rapor ile ülkemizde ilaç politikası konusunda kanıta dayalı yaklaşım ile kaynak kullanımı ve ileriye dönük planlamalarda ihtiyaç tespiti için yol gösterici verilerin oluşturulması amaçlanmıştır. İncelenen 10 yıllık döneme ait verilerle, mevcut durumun tespiti yapılarak gelecek dönemlere ait çıkarımlarda bulunulması hedeflenmiştir. Bu araştırmanın ilaç endüstrisinde yapılacak olan planlamalara yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Araştırmada; Türkiye’de, 2006-2015 döneminde on yıllık ilaç piyasasındaki gelişmeler, özellikle yüksek satış tutarına sahip ilaçların genel özellikleri ve bu özelliklerde yıllara bağlı değişimleri incelenmiştir.

Medya