Kurum Logosu

TİTCK

TR EN
Adı Tarih Doküman
‘’Farmasötik Ürün Sertifika’’ları ve ‘’GMP ve Serbest Satış Sertifika’’ 28.03.2017
İmmunoglobülin İçeren İntravenöz Preparatlar 23.03.2017
Proton Pompası İnhibitörleri 22.03.2017
Olanzapin İçeren İlaçlar 13.03.2017
Tüm Eritropoetik Preparatlarla İlgili Sendika Dernek Kararı 13.03.2017
Florokinolon Grubu İlaçlar 10.03.2017
DPP4 İnhibitörü İçeren İlaçlar 07.03.2017
İmatinib İçeren İlaçlar 07.03.2017
Atipik Antipsikotikler 13.02.2017
Hormon Replasman Tedavisi (HRT) İlaçları Hakkında 12.01.2017