TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Sendika ve Dernek Duyuruları

Adı Tarih Doküman
Rosiglitazon İçeren Preparatlar 26.09.2007 PDF
Rosiglitazon ve Pioglitazon İçeren Preparatlar 21.09.2007 PDF
Vinkristin 14.09.2007 PDF
Risperidon 14.09.2007 PDF
Deksametazon BE muafiyeti 23.08.2007 PDF
Piroksikam 23.08.2007 PDF
Gadolinyum İçeren Preparatlar 22.08.2007 PDF
Ketiapin içeren ürünler 10.08.2007 PDF
Etofenamat 08.08.2007 PDF
MDS Pharma Services 31.07.2007 PDF