TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Sendika ve Dernek Duyuruları

Adı Tarih Doküman
Asetilsistein 06.11.2006 PDF
Atorvastatin 27.10.2006 PDF
Ciprofloksasin 16.10.2006 PDF
Etofenamat 10.10.2006 PDF
Sildenafil, Vardenafil, Tadalafil İçeren Preparatlar 17.07.2006 PDF
Terbinafin 21.06.2006 PDF
Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri 24.05.2006 PDF
Glimeprid içeren ürünler 12.05.2006 PDF
Dosetaksel içeren ürünler 12.05.2006 PDF
Paklitaksel içeren ürünler 05.04.2006 PDF