TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

İnsan Dokusu Ürünleri TİTUBB Kaydı-736654

27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İnsan Doku ve Hücreleri ve Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik” uyarınca insan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftlerin) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi (TİTUBB)’ne kayıt ekranı, 01.10.2012 tarihi itibariyle açılacaktır.

Ön başvurusunu tamamlamış insa​​n dokusu ürünü tedarikçilerinin, söz konusu kayıt ekranına firma ve ürün kayıtlarını en geç 19.10.2012 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

 

Gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                            Dr. Saim KERMAN

                                                                                                               Kurum Başkanı

 ​

Ekler
Adı Doküman
a2 pdf