TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

İNSAN DOKUSU ÜRÜNLERİ (ALLOGREFTLER) HAKKINDA DUYURU İY 2715

DUYURU
 
 
27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İnsan Doku ve Hücreleri ve Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik” uyarınca insan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftlerin) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi (TİTUBB)’ne kaydı ve bu ürünlerin izin/ruhsat süreçleri ile ilgili olarak;
İnsan dokusu ürünü tedarikçilerinin, bahsi geçen Yönetmeliğin “Merkezler ile üçüncü taraflar arasındaki ilişkiler” başlıklı 27 nci Maddesi uyarınca yaptıkları ön başvuruya ilişkin eksiklerinin en geç 15 Ocak 2013 tarihine kadar tamamlamaları;
            Ayrıca bahse konu Yönetmeliğin “Personelin nitelikleri” başlıklı 8. Maddesinin 2. paragrafı uyarınca başvuru sahiplerinin merkez sorumlularını en geç 04 Şubat 2013 tarihine kadar resmi başvuruyla bildirmeleri gerekmektedir.
 
Gereğini rica ederim.
 
 
 

                                                                                                            Dr. Saim KERMAN

                                                                                                               Kurum Başkanı

Ekler
Adı Doküman
Allogreft Merkez Sorumlusu - Duyuru pdf