TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

TİTUBB’ta Güncellenen Ürün Kayıtlarının SGK Onayı Hakkında Duyuru-820326

Tıbbi Cihaz Üreticileri, İthalatçıları ve Bayilerine
TİTUBB’ta Güncellenen Ürün Kayıtlarının SGK Onayı Hakkında
 
D U Y U R U
 
 
 
Bilindiği üzere, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC) kapsamındaki ürünlerin/cihazların ve bunların üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan firma ve kurumların kayıt/bildirim işlemlerinin yapıldığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yürüttüğü geri ödeme sistemine (MEDULA) ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)  sistemine veri sağlamaktadır.        
 
            Bu çerçevede, TİTUBB’ta kayıt bildirim işlemi Kurumumuzca tamamlanmış olan ürünlerin kayıtları ilgili firma tarafından güncellendiğinde; geri ödeme işlemlerinde herhangi bir mağduriyet oluşmaması açısından söz konusu güncelleme kaydı Kurumumuzca değerlendirilinceye kadar SGK onay statüsü değişmeyecektir. Yani yapılacak güncellemeler Kurumumuzca inceleninceye kadar SGK onayı devam edecektir. Ancak, güncellenen bu kayıtların Kurumumuzca kayıt bildirim işlemi tamamlandıktan sonra SGK onayı “Y” statüye geçecek olup, “S.B. Durumu” “Kayıt Bildirim İşlemi Tamamlanmıştır” statüsüne geçince SGK sayfası da güncellenmelidir.  
 
Bu nedenle, geri ödeme işlemlerinde herhangi bir sorun ile karşılaşmamanız için kayıt güncelleme işlemlerinizi “Ürün Kayıtlarının Güncellenmesi” hakkındaki duyurular doğrultusunda özenle yapmanız hususunda gereğini rica ederim.
 
 
 
 
                                                                                                   Dr. Ercan ŞİMŞEK
                                                                                                      Kurum Başkanı a.
                                                                                              Kurum Başkan Yardımcısı