TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Tüm Kamuoyuna Duyurulur

 
 
26/08/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri doğrultusunda Ürün Tanıtım Elemanlarının Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar ile Uygulama Takvimini belirlemek amacıyla hazırlanan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Kapsamında Ürün Tanıtım Elemanlarının Eğitimine İlişkin Usul Ve Esaslar İle Uygulama Takvimi Kılavuzu" yayımlanmıştır.

Ekler
Adı Doküman
Ekteki dosya pdf