TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Etik Kurul Karar Formları Hakkında Duyuru

Klinik Araştırmalar Etik Kurul Karar Formu ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurul Karar Formu güncellenmiştir.

linkinden ilgili formlara ulaşılabilir.