TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Uyuşturucu Ve Psikotrop Maddeler Kontrol Biriminden Duyuru

            2014 yılı Ocak ayından başlamak üzere uyuşturucu ve psikotrop maddeler için (Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik gereği  aylık sarf-stok verilerinin bildirilmesi zorunlu olan,Prekürsör Kontrol Birimine bildirilecek maddelerin dışındaki kontrole tabi tüm maddeler) ekte yer alan  "excel" formatında sarfstok@titck.gov.tr adresine mail yoluyla, ayrıca basılı evrak olarak da Kurumumuza (uyuşturucu psikotrop maddeler birimine) gönderilmesi gerekmektedir.Konu ile ilgili  2014/3 sayılı Genelge ektedir. 
              ÖNEMLİ NOT 1 : Prekürsör Kontrol Birimince 24.01.2014 tarihli yapılan duyuruda belirtilen 41 adet prekürsör maddenin sarf stok bildirimi, söz konusu duyuruda belirtilen şekilde Prekürsör Kontrol Birimine gönderilmelidir.
                              NOT 2 : Excel üzerinde format değişikliği, kopyalama, kesme, yapıştırma gibi değişikliklerin kesinlikle yapılmaması gerekmektedir. Ekte yer aldığı formatta sadece ilgili bölümleri doldurup mail atmanız yeterlidir. 
                              NOT 3 : Cetvel mutlaka 2010 ve üzeri office excel kullanılmadır.Aksi takdirde listeler görülmeyecek ve aktarımda sıkıntı yaşanacaktır.  
                              NOT 4 : İade Gelen Müstahzarların veri girişi yapılacak alanlar gösterilmiştir.

 

Ekler
Adı Doküman
GENELGE 2014/3 pdf
2014/3 sarf stok cetveli xlsx