TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Farmakovijilans Yetkilileri Eğitimi

Kurumumuz tarafından 06-07 Temmuz 2017 tarihlerinde Farmakovijilans Yetkililerine yönelik olarak eğitim toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Katılımcı sayısını belirlemek amacı ile yapılacak olan ön başvurular 12 Mayıs 2017 tarihine kadar kabul edilecektir.Toplantıya katılım için daha önce bu eğitimi almamış, farmakovijilans yetkilisi ve vekili olarak görev yapmakta olan katılımcılara öncelik verilecektir. Bu nedenle başvurularda bu durumun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.Telefon ile başvuru kabul edilmeyecek olup yalnızca tufam@titck.gov.tr adresine yapılan başvurular değerlendirilecektir. Başvuru sahibi; görev yaptığı firmayı ve daha önce bu eğitime katılıp katılmadığını belirtmelidir. Değerlendirmenin ardından katılımcı listesi ve resmi başvuru işlemleri ile ilgili detaylar web sitemizde yayımlanacaktır.