TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Ara Ürünlerin Farmakovijilans Verilerinin Değerlendirilmesi

Kurumumuz 13.03.2017 tarihli iç genelge gereği, halihazırda ara üründen reçetesiz ilaç/geleneksel bitkisel tıbbi ürüne geçiş başvurularına ilişkin farmakovijilans verilerinin değerlendirilmesi Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi, Farmakovijilans Risk Yönetimi Birimi tarafından yürütüleceğinden ruhsat yenileme başvurusu için gerekli Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporlarının (PYRDR) güncellenerek ilgili birime sunulması gerekmektedir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı GÜRSÖZ

Kurum Başkanı