TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Ruhsatlı Ürünler Listesi

Kurumumuzca ruhsatname verilmiş ürünlere ait liste resmi internet sayfamızda yayımlanmıştır. Buna göre;1. “Ruhsatlı ürün listesi” nde yer almayan ürünlerin 29 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar listeye eklenmesi amacıyla İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Koordinasyon Birim’inin “Ruhsatlı ürünler listesi güncellenme başvurusu” doküman tipi seçilerek başvuru yapılması gerekmektedir.

2. “Ruhsatlı ürünler listesi güncelleme başvurusu” yapılırken ürünler ait ruhsatname fotokopisi ve her ambalaj boyutu için barkod onay yazısı/barkod bilgilerinin sunulması gerekmektedir.

3. Ruhsatlı ürünler listesi her haftanın son iş günü güncellenerek Kurumumuz resmi internet sayfasında yayımlanacaktır.

4. 29 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar ruhsatlı ürünler listesinde yer almayan ürünler, 31.05.2017 Tarih ve E.1941 Sayılı Makam Oluruna istinaden hükümsüz kılınacaktır.

5. 29 Eylül 2017 tarihinde oluşturulan ruhsatlı ürünler listesinde yer alan ve eski biçimde düzenlenmiş ruhsatnameye sahip ürünlerin ruhsatnamelerin yeni ruhsatname biçiminde düzenlemesi amacıyla 30 Mart 2018 tarihi mesai bitimine kadar İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Koordinasyon Birimi’ne ait “Biçim değişikliğine istinaden zayi ruhsat belgesi” doküman tipi seçilerek başvuru yapılması gerekmektedir.

“Biçim değişikliğine istinaden zayi ruhsat belgesi” başvurusu yapılırken ürüne ait ruhsatname aslının tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.”

Ekler
Adı Doküman
Ek xlsx