TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Tıbbi Cihazların Kaydına, İzlenebilirliğine Ve Takibine Dair Yönetmelik Taslağı Hakkında

Kurum Başkanlığımızca Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerin üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan firma ve kurumların kaydına, izlenebilirliğine ve takibine yönelik yürütülen faaliyetlerin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik hazırlanan Tıbbi Cihazların Kaydına, İzlenebilirliğine Ve Takibine Dair Yönetmelik Taslağı ekte sunulmaktadır.

İlgili taslak ile ilgili görüşlerinizi ekte yer alan form doldurularak Kurumumuza yazılı olarak ve dijital hallerinin ise dilek.gokcek@titck.gov.tr adresine mail ortamında iletilmesi önemle duyurulur.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf
Ek doc