TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Tüm İlaç Firmalarının Dikkatine

27.04.2013 tarih ve 28630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesi çerçevesinde imalatçıların ve ithalatçıların, imalatın belli kontrollerini imalat yeri dışındaki laboratuvarlarda yaptırabilmeleri hakkındaki usul ve esasları belirleyen “Beşeri Tıbbi Ürünler İçin Yurt İçinde Kontratlı Analiz Hizmeti Alınan Laboratuvarlar Hakkında Kılavuz” ekte yer almakta olup konuyla ilgili iş ve işlemler bu kılavuz hükümlerine göre yürütülecektir. 25.01.2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayınlanan “Kontratlı Analiz Laboratuvarları Uygulamaları Kılavuzu” yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgililere önemle duyurulur.

Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf