TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Alanında Eğitim Başvurularına Dair Duyuru

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik kapsamında bu alanda çalışacak kişilerin alacakları eğitimlere ilişkin;

· Eğitim ücretleri ve

· Eğitim başvuru evrakları ile ilgili duyuru metni ekte yer almaktadır.

Eğitim merkezlerinin ve eğitim alacak kişilerin bu hususlar doğrultusunda eğitim süreçlerini planlamaları gerekmektedir.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf