TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

İlaç Firmalarının Dikkatine (Dağıtım Belgesi başvuruları hakkında)

Bilindiği üzere 10.02.2016 tarih 29620 sayılı resmi gazete ile yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği 12. Maddesi gereği, Kurumumuz İlaç Takip Sistemi Birimi tarafından dağıtım belgesi düzenlenmektedir. Dağıtım belgesi başvuruları 23.03.2016 tarihli Makam Oluru doğrultusunda 10 (on) iş günü içinde sonuçlandırılmakta olup firmaların iş ve işlemlerinde sıkıntı yaşamamaları için söz konusu başvurularını en az 10 (on) iş günü öncesinden yapmaları gerekmektedir.