TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Kozmetik Yönetmelik Değişikliği Hakkında Firmaların Dikkatine

Avrupa Komisyonu’nun 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’nü tadil eden 2017/1410 ve 2017/1413 sayılı Komisyon düzenlemelerine uyum amacıyla Kozmetik Yönetmeliği Ek II, Ek III ve Ek IV’te değişiklik yapılacaktır. Aşağıda verilen ilişikte bahse konu değişikliğin içeriği verilmiştir. İlgililere önemle duyurulur.

Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf