TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

İlaç Firmalarının Dikkatine

Avrasya üroonkoloji Demeği, Türk Tıbbi onkoloji Derneği ve Gürcistan Üroloji Derneği tarafından 28 Haziran-l Temmuz 2018 tarihleri arasında Gürcistan Tiflis’de "8. Avrasya Üroonkoloji Kongresi" düzenlenecektir. Söz konusu" kongre için ruhsat/izin sahiplerinden destek alacak sağlık meslek mensuplarının 03/07/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan "Bakanlık tarafından düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantılarda, bu toplantılara iştirak eden katılımcılar bu fıkranın (a) bendindeki katılım sayısı sınırlamasından muaftır." hükmü gereğince Bakanlık tarafından düzenlenen veya desteklenen bilimsel toplantı kapsamında değerlendirilmiştir.