TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Tüm İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 30 uncu maddesinde “Eczanelerle ecza depoları ecza ticarethaneleri ve ecza imalathaneleri ve laboratuvarları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin murakabesi altında olup her zaman teftişe tabidirler. Bunların senede en az iki defa teftişi mecburi olduğu gibi lüzum görüldüğü sair zamanlarda dahi teftiş olunur” hükmü yer almaktadır.

Mevzuatta belirtildiği üzere ilinizde faaliyette bulunan tüm eczaneler için en az iki defa denetim yapılmış olması gerekmektedir.

Denetim planlarında bu hususun göz önünde bulundurulması önemle duyurulur.

Eczaneler Dairesi Başkanlığı