TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

E-Reçeteye Geçiş İşlemleri Hakkında Duyuru (İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikktatine)

Ekte bulunan 15.05.2018 tarih 2018/2 sayılı Bakanlığımız Genelgesi gereği illerinizde bulunan kamu ve özel sağlık hizmet sunucularında yazılan tüm reçetelerin 16/07/2018 (01.06.2018 tarih ve e.103737 sayılı talimatname gereği) tarihinden itibaren (*) Bakanlığımız E-Reçete uygulaması üzerinden yazılması ve ekteki Genelgenin iliniz dâhilindeki tüm özel ve kamu sağlık hizmet sunucularına duyurulması gerekmektedir.

(*) Sağlık hizmet sunucuları ve entegrasyon firmalarının e-reçeteye geçiş işlemlerinin takvimlendirilmesi amacıyla Bakanlığımızla iletişime geçmesi gerekmektedir. E-reçeteye geçiş işlemleri zikredilen tarih itibariyle tüm ülke sathında defaten yapılmayacak olup entegrasyon işlemlerini tamamlayan ve müracaatta bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarından başlamak üzere tedricen yapılacaktır.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf