TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

İleri Tedavi Tıbbi Ürünleri Kılavuz Taslağı Hakkında Duyuru

İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİ KILAVUZ TASLAĞI HAKKINDA DUYURU

İleri Tedavi Tıbbi Ürünler Kılavuz taslağı Kurumumuz resmi internet sayfasında mevzuat/taslaklar bölümünde (https://www.titck.gov.tr/Mevzuat/MevzuatGetir?id=3412) yayımlanmıştır.
Söz konusu Kılavuz taslağına ilişkin görüşlerinizin ekte de bir örneği yer alan, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan forma uygun olmak suretiyle 31.12.2018 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Ekler
Adı Doküman
Ek docx