TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni"nin 33. Sayısı Yayımlandı!

Editörün Önsözü

Klinik laboratuvarlarda kültür dışı teşhis yöntemleri giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu yöntemler, sonuç alma sürelerini iyileştirmişlerdir ve genellikle kültürden daha duyarlıdırlar. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Haziran 2017 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, kültür dışı tanı yöntemleri ve özellikleri ele alınmıştır.

“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, ülkemizde yürütülmekte olan ilaçlı tedavilerin akılcı olarak gerçekleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda, kanıta dayalı güvenilir bir kaynak olarak “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” hazırlanmıştır. Bültenimiz, bu kapsamda yayın yapan ve Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu’na (International Society of Drug Bulletins) üye bağımsız ilaç bültenlerini kendisine örnek olarak almaktadır. Uluslararası İlaç Bültenleri Topluluğu “bağımsız ilaç bültenleri” tanımıyla ilaç sektöründen mali ve fikri anlamda bağımsız olmayı ifade etmektedir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni” nin Haziran 2017 sayısı sitemizde kullanımınıza sunulmaktadır.​

Bültene ulaşmak için