TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

ULUSAL ANTİBAKTERİYEL İLAÇ TÜKETİM SÜRVEYANSI 2012Kurumumuz 2013 yılında akılcı ilaç kullanımına yönelik hali hazırda yürüttüğü ve gelecekte yapılması planlanan faaliyetleri bir çatı altında toplayarak “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017”yi hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. Antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanmasını bu plan kapsamında öncelikli başlıklar içerisine almıştır.

Antibakteriyel tüketiminde içinde bulunulan durumu ortaya koymak hedefiyle, “Ulusal Antibakteriyel İlaç Tüketim Sürveyans Raporu - 2012” hazırlanmıştır. Bu rapor, yalnızca durumun tespitinin yapılması için değil bu doğrultuda gerekli faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve aynı zamanda faaliyetlerin etkinliğinin ölçülmesinde kullanılabilecek önemli bir araç olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve veriler arası karşılaştırmayı sağlayan standart bir metodoloji ile yapılan hesaplamalarla Ülkemizin antibakteriyel tüketim profili çıkarılmış ve sonuçlar değerlendirilerek bir rapor halinde okuyucusuna sunulmuştur.

Rapora ulaşmak için