TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İç Kontrol Eylem Planı

İç  Kontrol  Çalışma  Grubu  tarafından  hazırlanan,  İç  Kontrol  İzleme  ve  Yönlendirme 
Kurulu ile Kamu  İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu  tarafından 
kabul edilen Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ekte sunulmuştur.