TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Islak veya Kolonyalı Mendil ve Havluların Denetimleri Hakkında Duyuru

 

Kozmetik Firmalarının Dikkatine;

 

 

HİZMET SEKTÖRÜNDE (YEMEK, KONAKLAMA, ULAŞIM SEKTÖRLERİ VB. TİCARİ MÜESSESELERDE) HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN ISLAK VEYA KOLONYALI MENDİL VE HAVLULAR HAKKINDA DUYURU

 

 

Son zamanlarda ambalajı üzerinde sadece tanıtım ve reklamı yapılan ticari müesseselerin isminin yer aldığı birçok ıslak veya kolonyalı mendillerin ve havluların satışının yapıldığı ve piyasada bu tür uygunsuz ıslak ve kolonyalı mendil ve havluların yer aldığı tespit edilmiştir.

Kozmetik Yönetmeliği ve Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz doğrultusunda; hizmet sektöründe (yemek, konaklama, ulaşım sektörleri vb. ticari müesseselerde) hizmet sunumunda kullanılan kozmetik ürün grubunda bulunan ıslak veya kolonyalı mendil ve havluların ambalajı üzerinde üretim yeri, üretim adresi, ürün içeriği, parti numarası veya imalat kodu, dayanma süresi/son kullanma tarihi olmaması sebebiyle uygunsuz ürün olarak kabul edilmekte ve gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.

 

          Kurumumuzca 28.09.2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Hizmet Sunumunda Yer Alan Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz”da;

          “Etiket ve Ambalaj Bilgileri

MADDE 6- Mal veya hizmet tanıtımlarında veya hizmet sunumunda yer alan, kullanılan ürünlerin üzerinde başta tanıtımı yapan firmaya veya ürünü sunan ticari müesseseye ilişkin bilgiler olmak üzere ambalaj ve etiket bilgilerinin aşağıda yer alan hususlara uygun olması zorunludur:

(a) Ülke içindeki yerleşik üreticinin adı veya unvanı ile adresi bulunmalıdır.

(b) İthal ürünlerde, ürünün iç ve dış ambalaj bilgilerinde yer alan kullanım amacı ve kullanım şekli menşei ürün bilgileri ile uyumlu ve mevzuata uygun olmalıdır.

(c) Ambalaj üzerinde mevzuata uygun olarak içerik miktarı yer almalıdır.

(ç) Ambalajlarda ürünün dayanma/tüketim süresine ilişkin bilgiler yer almalıdır. Bu bilgiler; 30 ay veya daha az dayanıklılığa sahip olan ürünler için minimum (asgari) dayanırlık tarihi (son kullanma tarihi), 30 aydan fazla dayanma süresine sahip ürünlerde ise tüketiciye herhangi bir zarar gelmeden ürünün açıldıktan sonra ne kadar süreyle kullanılabileceği, ambalaj üzerinde yer alan sembol (işaretle) ile belirtilmelidir.

(d) Ürünün dayanma süresi boyunca hangi koşullarda (ortam koşulları; ısı, nem, ışık vs.) muhafaza edilmesi gerektiğine dair bilgilerin ürün etiketinde yer alması gerekmektedir.

(e) Kullanımda dikkat edilmesi gereken belirli uyarılar, önlemlerin ve özellikle Kozmetik Yönetmeliği`nin EK III, Ek IV, Ek VI ve Ek VII’ sinde yer alan etikette belirtilmesi zorunlu olan kullanım koşullarının, profesyonel kullanım için uygulama sırasında alınacak özel önlemlerin ürün etiketinde Türkçe yazılması zorunludur.

(f) Malın tanınması için parti numarası veya imalat kodunun ambalaj üzerinde yer alması gerekmektedir.

(g) Ürünün fonksiyonunun, yani nerede ve ne amaçla kullanılacağının, gerekiyorsa ilave açıklamaların Türkçe olarak ürünün etiketinde yer alması gerekmektedir.

(ğ) Ürün içeriğinin; ürün bileşenlerinin ağırlıklarına göre azalan sıra ile INCI terminolojisine göre, aynı anlama gelen Türkçe veya yabancı dildeki ifadesinin altında yer alması zorunludur.

(h) Ürün boyutları nedeniyle etikete sığdırılamayan bu maddenin (e) ve (ğ) bentlerinde

yer alan bilgilerin; kullanım esnasında karşılaşılabilecek konulara ilişkin uyarılar, önlemler ile

içindekilerin listesinin kozmetik ürünün ambalajına iliştirilen/asılan/yapıştırılan ilave bir etiket, kart vs. ile sunulması gerekmektedir.” hükümleri yer almaktadır.

         

 

Kurumumuzca; piyasada bulunan ve hizmet sunumunda kullanılmak üzere üretilmiş olan ıslak veya kolonyalı mendil ve havlularla ilgili denetimlerin başlatıldığı, bu kapsamda teknik mevzuata uygunsuz ve/veya güvensiz olduğu tespit edilecek ürünlerle ilgili idari para cezasının uygulanması, ürünün piyasaya arzının kontrol yapılıncaya kadar geçici olarak durdurulması, kontrol sonucunda ürünün Kurumumuzca güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere ürünün piyasaya arzının yasaklanması, piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanması, ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda taşıdıkları risklere göre kısmen ya da tamamen bertaraf edilmesi, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle, risk altındaki kişilere duyurulması konusundaki iş ve işlemlerin uygulanacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Medya