TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Uluslararası Çalıştay Katılımlarımız

 

DSÖ ÇALIŞTAYI

 

27-29 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu işbirliğiyle, 18 ülkenin katılımıyla Dünya Sağlık Örgütü; Standart Altı/Sahte/Sahte Etiketli/Tahrif Edilmiş/Taklit Tıbbi Ürünler İzleme ve Uyarı Sistemi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

 

Çalıştayda, DSÖ tarafından halk sağlığına tehdit oluşturan Standart Altı/Sahte/Sahte Etiketli/Tahrif Edilmiş/Taklit Tıbbi Ürünlere ilişkin gerçekleşen vakalara yönelik detaylı analiz yapılmasını sağlamak üzere kurulmuş olan hızlı alarm sistemi tanıtılmıştır. Katılımcı ülkelerden DSÖ’ne bildirilen raporların sistematik şekilde olmasını teminen, nitelik ve niceliklerinin önemini açıklayan eğitim amaçlı bir çalıştay olmuştur.

 
 
 

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÇALIŞTAYI

 

8-9 Mayıs 2014 tarihlerinde Kurumumuz ev sahipliğinde Afganistan, Azerbaycan, İran, Kırgızistan ve Tacikistan Sağlık Bakanlığından temsilcilerin katılımıyla Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Sekretaryası tarafından “İlaçların Ruhsatlandırılması, Sahte İlaçlar ve İyi İmalat Uygulamaları” konulu Çalıştay düzenlenmiştir.

 

Çalıştayda Kurumumuzun yapısını ve görevlerini anlatan sunumlar ile Afganistan, Azerbaycan, İran ve Kırgızistan Heyetlerinin sunumları gerçekleştirilmiştir. Sunumlar sonrasında ülke temsilcileri Kurumumuz Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarını ziyarette bulunmuşlardır.