TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

TIBBİ CİHAZ PİYASA GÖZETİMİ DUYURUSU

Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Tıbbi Cihaz Denetim Dairesince yürütülen tıbbi cihaz denetimleri kapsamında; 2014 yılı ikinci çeyreğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, piyasaya arz edilmiş teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilerek bu ürünlere ilişkin idari yaptırımlar uygulanmıştır.

Çalışmalara ilişkin veriler aşağıda özetlenerek, güvensiz ürünlere dair bilgiler ekte paylaşılmaktadır.

Tıbbi Cihazlar:

Denetlenen ürün sayısı: 917

Güvensiz ürün sayısı: 18

Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 528

Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile İdari para cezası uygulanan ürün sayısı: 2

Toplam para cezası: 287.723 TL

 Bu doğrultuda Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Tıbbi Cihaz Denetim Dairesince ilk altı aylık süreçte toplam 1265 denetim gerçekleştirilmiş bu denetimlerde 1524 adet ürün denetlenmiştir.

 Bu ürünlerden 641 adedi uygunsuz 27 adedi ise ürün güvensiz olarak tespit edilmiştir. Bu faaliyetlerde 20 ayrı firmaya toplam 439.983 TL para cezası uygulanmıştır.