TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul Esasları Hakkında Kılavuz Ve Formlar

Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul Esasları Hakkında Kılavuz ve Formlar ekte mevcuttur.

Ekler
Adı Doküman
Laboratuvar Yetkilendirme Kılavuz pdf
Başvuru Dilekçesi pdf
Laboratuvar Tanıtım Bildirimi pdf
Personel Yetki Listesi pdf
Cihaz Ekipman ve kalibrasyon Listesi pdf
Analiz Parametreleri Kontrol Listesi pdf
Analiz Parametreleri Analiz Sureleri-İlaç pdf
APAS -Tibbi Biyolojik Ürünler pdf
APAS- Tıbbi Cihaz pdf
Analiz Yetki Belgesi pdf
DEnetim Bulguları ve Uyg. İşl. pdf
Numune Transfer Formu pdf