TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Ürün Tanıtım Temsilcilerinin Sınavına ve Yeterlilik Belgesi Başvurularına İlişkin Usul ve Esasların Uygulanmasına Dair Kılavuz

"3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında hazırlanan "Ürün Tanıtım Temsilcilerinin Sınavına ve Yeterlilik Belgesi Başvurularına İlişkin Usul ve Esasların Uygulanmasına Dair Kılavuz" 16.11.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir."

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf