TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Kozmetik Ürünler veya Hammaddeleri ile Yapılan Perkütan Absorpsiyon/Penetrasyon Testlerine İlişkin Kılavuz

22.04.2016 tarihli ve 37912 sayılı "Kozmetik Ürünler veya Hammaddeleri ile Yapılan Perkütan Absorpsiyon/Penetrasyon Testlerine İlişkin Kılavuz” yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf