TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu: Modül VII-Sinyal Yönetimi

İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu: Modül VII-Sinyal Yönetimi kılavuzu ekte mevcuttur.

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf