TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Yurt Dışı İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu

Yurt Dışı İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu Ektedir.

Hastane İçin Toplu İlaç Temini Başvuru Dilekçesi

Ekler;
Ek-1 Yurt Dışı İlaç Listesi
Ek-2 Yurt Dışı İlaç Kullanım Talep Formu
Ek-3 Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu
Ek-3A PNH Hastalarında Eculızumab Kullanımı İçin BHOF
Ek-3B aHUS Hastalarında Eculızumab Kullanımı İçin BHOF
Ek-3C Albumine Bağlı Paklıtaksel Kullanımı İçin BHOF
Ek-3Ç Natalizumab Tedavi Başlangıcı İçin Hasta Bilgilendirme Ve Onam Formu
Ek-3D Natalizumab Bilgilendirme Ve Onam Formu (24_Aydan_36_Aya_Kadar)
Ek-3E Anakinra Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu
Ek-3F Zydelig(İdelalisib) İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu
Ek-3G Erwınase Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu
Ek-4 Etkililik Ve Yan Etki Geri Bildirim Formu
Ek-5 PNH Hastalarında Eculizumab Asi Sertifikas
Ek-6 aHUS Hastalarında Eculizumab Asi Sertifikası
Ek-7 (Değişik 02.05.2016) Yurt Dışından İlaç Temini İçin Tedarikçilerde Aranan Şartlar
Ek-8 Yurt Dışından İlaç Temin Edebilecek Tedarikçiler
Ek-9 Anakinra Etkin Maddesi İçeren İlaçlar İçin Güvenlik İzlem Formu

Daha Önce yürürlükte olan kılavuzlar
18.07.2014 tarihli Yurt Dışından İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu ve Ekleri için tıklayınız
19.12.2014 tarihli Yurt Dışından İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu ve Ekleri için tıklayınız
31.07.2015 tarihli Yurt Dışı İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzunda değişiklik yapılmasına dair kılavuz ve Ekleri için tıklayınız
29.03.2017 tarihli Yurt Dışı İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu için tıklayınız

Ekler
Adı Doküman
Ek pdf