Adı
Tarih
Dosya
Pradaxa (Dabigatran) Sayın Doktor Mektubu
14.03.2013
PDF
Tegretol (Karbamazepin) ve Trileptal (Okskarbazepin) Sayın Doktor Mektubu
08.02.2013
PDF
Revlimid (Lenalidomid) Sayın Doktor Mektubu
15.01.2013
PDF
Zyban ve Wellbutrin XL (Bupropiyon) Sayın Doktor Mektubu
07.01.2013
PDF
Tarka ve Tarka Forte (Verapamil HCl,Trandolapril) Sayın Doktor Mektubu
25.12.2012
PDF
Champix (Vareniklin tartarat) Sayın Doktor Mektubu
07.11.2012
PDF
Valdoxan (Agomelatin) Sayın Doktor Mektubu
20.11.2012
PDF
Domperidon İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
31.10.2012
PDF
Epidermal Büyüme Faktörü Reseptör (EGFR) İnhibitörleri Sayın Doktor Mektubu
04.10.2012
PDF
Ondansetron İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
18 09 2012
PDF
Immucyst BCG Immunoterapotik-Geri Çekme Sayın Doktor Mektubu
07.08.2012
PDF
Velcade (Bortezomib) Sayın Doktor Mektubu
23.07.2012
PDF
Azitromisin İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
01.07.2012
PDF
Stronsiyum Ranelat İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
14.08.2012
PDF
Immucyst BCG İmmunoterapötik Sayın Doktor Mektubu
20.03.2012
PDF
Danitrin (Meprobamat) Sayın Doktor Mektubu
21.03.2012
PDF
Doribax (Doripenem) Sayın Doktor Mektubu
12.03.2012
PDF
Sitalopram ve Essitalopram İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
27.01.2012
PDF
Sprycel (Dasatinib) Sayın Doktor Mektubu
12.12.2011
PDF
Strattera (Atomoksetin) Sayın Doktor Mektubu
02.12.2011
PDF