Adı
Tarih
Dosya
Stronsiyum Ranelat İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
14.08.2012
PDF
Immucyst BCG İmmunoterapötik Sayın Doktor Mektubu
20.03.2012
PDF
Danitrin (Meprobamat) Sayın Doktor Mektubu
21.03.2012
PDF
Doribax (Doripenem) Sayın Doktor Mektubu
12.03.2012
PDF
Sitalopram ve Essitalopram İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
27.01.2012
PDF
Sprycel (Dasatinib) Sayın Doktor Mektubu
12.12.2011
PDF
Strattera (Atomoksetin) Sayın Doktor Mektubu
02.12.2011
PDF
Florokinolon İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
17.11.2011
PDF
Mabthera (Rituksimab) Sayın Doktor Mektubu
25.11.2011
PDF
Mirena (Levonorgestrel) Sayın Doktor Mektubu
08.12.2011
PDF
Caelyx (Pegile lipozomal doksorubisin) Sayın Doktor Mektubu
02.12.2011
PDF
Revlimid (Lenalidomid) Sayın Doktor Mektubu
28.11.2011
PDF
Sandostatin LAR (Oktreotid) Sayın Doktor Mektubu
26.10.2011
PDF
Xigris (Drotrekogin alfa) Sayın Doktor Mektubu
27.10.2011
PDF
Ketokonazol İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
26.09.2011
PDF
Champix (Vareniklin tartarat) Sayın Doktor Mektubu
23.08.2011
PDF
Revlimid (Lenalidomid) Sayın Doktor Mektubu
25.04.2011
PDF
Recombinate İçinde Yer Alan Alkollü Pamuklar Sayın Doktor Mektubu
15.04.2011
PDF
Lucentis (Ranibizumab) Sayın Doktor Mektubu
30.03.2011
PDF
Lucentis (Ranibizumab) Sayın Doktor Mektubu
17.02.2011
PDF