Adı
Tarih
Dosya
Florokinolon İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
17.11.2011
PDF
Mabthera (Rituksimab) Sayın Doktor Mektubu
25.11.2011
PDF
Mirena (Levonorgestrel) Sayın Doktor Mektubu
08.12.2011
PDF
Caelyx (Pegile lipozomal doksorubisin) Sayın Doktor Mektubu
02.12.2011
PDF
Revlimid (Lenalidomid) Sayın Doktor Mektubu
28.11.2011
PDF
Sandostatin LAR (Oktreotid) Sayın Doktor Mektubu
26.10.2011
PDF
Xigris (Drotrekogin alfa) Sayın Doktor Mektubu
27.10.2011
PDF
Ketokonazol İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
26.09.2011
PDF
Champix (Vareniklin tartarat) Sayın Doktor Mektubu
23.08.2011
PDF
Revlimid (Lenalidomid) Sayın Doktor Mektubu
25.04.2011
PDF
Recombinate İçinde Yer Alan Alkollü Pamuklar Sayın Doktor Mektubu
15.04.2011
PDF
Lucentis (Ranibizumab) Sayın Doktor Mektubu
30.03.2011
PDF
Lucentis (Ranibizumab) Sayın Doktor Mektubu
17.02.2011
PDF
Cubicin (Daptomisin) Sayın Doktor Mektubu
10.02.2011
PDF
Sutent (Sunitinib) Sayın Doktor Mektubu
18.01.2011
PDF
Pegintron, Intron Ambalajları İçinde Yer Alan Alkollü Mendiller
01.02.2011
PDF
Tygacil (Tigesiklin) Sayın Doktor Mektubu
17.12.2010
PDF
IVIG Preparatları Sayın Doktor Mektubu
17.12.2010
PDF
Altuzan (Bevasizumab) Sayın Doktor Mektubu
08.12.2010
PDF
Octagam (İntravenöz İnsan İmmunglobulini) Sayın Doktor Mektubu
01.11.2010
PDF