Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
Eritropoietik preparatlar
22.02.2012
PDF
Statin Grubu İlaçlar
07.02.2012
PDF
Sefiksim içeren preparatlar
26.01.2012
PDF
Prospektüslerden KÜB/KT ye geçişler
13.01.2012
PDF
Oral Bifosfonatlar
12.01.2012
PDF
Tiyokolşikozit içeren müstahzarlar (Topikal)
23.12.2011
PDF
Kombine Oral Kontraseptifler
21.11.2011
PDF
Pseudoefedrin içeren müstahzarlar
18.11.2011
PDF
Eritropoietik Preparatlar
16.11.2011
PDF
Parasetamol içeren preparatlar (likit)
04.10.2011
PDF
Nimesulid (sistemik)
26.09.2011
PDF
Proton Pompası İnhibitörleri
21.09.2011
PDF
Flukonazol içeren ürünler
21.09.2011
PDF
Literatür Bildirimleri
20.09.2011
PDF
Linezolid İçeren Ürünler
23.08.2011
PDF
Sefuroksim (enjektabl)
16.08.2011
PDF
Pioglitazon İçeren Preparatlar
12.08.2011
PDF
Finasterid, Dutasterid İçeren Ürünler
05.08.2011
PDF
Kadın doğum alanında ihtiyaç duyulan ilaçlar
28.06.2011
PDF
Florokinolon Grubu Preparatlar
22.06.2011
PDF