Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
Otilonyum bromür içeren ürünlerin invivo BE muafiyeti
01.06.2010
PDF
KÜB/KT değerlendirmeleri, prospektüsten KÜB/KT ye geçiş
20.05.2010
PDF
Yavaş Salınımlı Oral Morfin Ürünleri
21.04.2010
PDF
Salmeterol, Formeterol İçeren Preparatlar
19.04.2010
PDF
Salmeterol ve Formeterol İçeren İlaçlar (Uzun Etkili Beta Agonistler)
19.04.2010
PDF
Serivastatin
19.04.2010
PDF
Simvastatin
19.04.2010
PDF
Rosuvastatin
19.04.2010
PDF
Pravastatin
19.04.2010
PDF
Fluvastatin
19.04.2010
PDF
Atorvastatin
19.04.2010
PDF
Tiyokolşikozit (parenteral)
19.04.2010
PDF
Statinler
19.04.2010
PDF
Mometazon furoat
05.04.2010
PDF
TNF Alfa Blokeri İlaçlar
22.03.2010
PDF
Ksilometazolin
16.03.2010
PDF
Oksimetazolin
16.03.2010
PDF
Antipsikotik İlaçlar
22.02.2010
PDF
Tiazolidindionlar
16.02.2010
PDF
Sülfonilüre Grubu İlaçlar
09.02.2010
PDF