Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
Lidokain, Prilokain İçeren Topikal Preparatlar
10.03.2009
PDF
Rosuvastatin
05.03.2009
PDF
Pregabalin
24.02.2009
PDF
Anti-D preparatları
24.02.2009
PDF
Non-steroidal Antiinflamatuvar İlaçlar
17.02.2009
PDF
Oksolamin fosfat
16.02.2009
PDF
Valsartan
16.02.2009
PDF
Venlafaksin İçeren Preparatlar
04.02.2009
PDF
Venlafaksin İçeren Preparatlar
04.02.2009
PDF
Eritropoietin preparatları
04.02.2009
PDF
Kolşisin İçeren Preparatlar
23.01.2009
PDF
Aspartam
08.01.2009
PDF
Pioglitazon
08.01.2009
PDF
Rosiglitazon
08.01.2009
PDF
Çocuk Yoğun Bakım Üniteleri ve Çocuk Acil Servislerinde İhtiyaç Duyulan İlaçlar
29.12.2008
PDF
Yetim ilaçlar
02.12.2008
PDF
Norfloksasin
03.11.2008
PDF
Ruhsat iptalleri
10.10.2008
PDF
Montelukast İçeren Preparatlar
19.09.2008
PDF
Anjiyotensin Reseptör Antagonisti İlaçlar
26.08.2008
PDF