Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
Rosiglitazon ve Pioglitazon İçeren Preparatlar
21.09.2007
PDF
Vinkristin
14.09.2007
PDF
Risperidon
14.09.2007
PDF
Deksametazon BE muafiyeti
23.08.2007
PDF
Piroksikam
23.08.2007
PDF
Gadolinyum İçeren Preparatlar
22.08.2007
PDF
Ketiapin içeren ürünler
10.08.2007
PDF
Etofenamat
08.08.2007
PDF
MDS Pharma Services
31.07.2007
PDF
QT Uzaması Yapan İlaçlar
27.07.2007
PDF
Opipramol HCl
19.07.2007
PDF
Ranitidin HCl
29.06.2007
PDF
CaCO3
28.06.2007
PDF
Ruhsat geçerlilik süresi ve PGGR sunumu
28.06.2007
PDF
Eritropoietik Preparatlar
27.06.2007
PDF
Antidepresanlar
14.06.2007
PDF
Klaritromisin
01.06.2007
PDF
Rosiglitazon İçeren Preparatlar
30.05.2007
PDF
Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörü (SSRI) Grubu İlaçlar
18.04.2007
PDF
SSRI, SNRI, 5-Hidroksitriptamin Reseptör Agonisti İlaçlar
18.04.2007
PDF