Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
Ciprofloksasin
16.10.2006
PDF
Etofenamat
10.10.2006
PDF
Sildenafil, Vardenafil, Tadalafil İçeren Preparatlar
17.07.2006
PDF
Terbinafin
21.06.2006
PDF
Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri
24.05.2006
PDF
Glimeprid içeren ürünler
12.05.2006
PDF
Dosetaksel içeren ürünler
12.05.2006
PDF
Paklitaksel içeren ürünler
05.04.2006
PDF
Opipramol
05.04.2006
PDF
Salmeterol ve Formeterol İçeren Preparatlar
04.04.2006
PDF
Meloksikam
03.04.2006
PDF
Tiyokolşikozit
27.03.2006
PDF
Psödoefedrin
08.03.2006
PDF
Hormon içeren HRT amaçlı kullanılan preparatlar
27.01.2006
PDF
BY-BE Dosyalarında Karşılaşılan Genel Eksiklikler
18.01.2006
PDF
Flukanazol
19.12.2005
PDF
Tiyokolşikozit
13.12.2005
PDF
Parasetamol
15.11.2005
PDF
Kodein, Dihidrokodein İçeren Prepratlar
09.11.2005
PDF
Çinko preparatları
07.10.2005
PDF