Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
Sefiksim İçeren Ürünler
03.05.2018
PDF
İmmunoglobülin İçeren İntravenöz Preparatlar
03.05.2018
PDF
Klaritromisin - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
02.05.2018
PDF
Amoksisilin içeren ilaçlar-Acil Güvenlilik Kısıtlaması
27.04.2018
PDF
Epoetinler - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
19.04.2018
PDF
Amlodipin besilat – Acil Güvenlilik Kısıtlaması güncelleme
04.04.2018
PDF
Azitromisin içeren ürünler hk.
19.02.2018
PDF
60mg psödoefedrin ile tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar-Kontrole Tabi Kapsamına Alınması
15.03.2018
PDF
Amlodipin içeren ilaçlar – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
07.03.2018
PDF
Aripiprazol içeren ürünler hk.
02.03.2018
PDF
Ursodeoksikolik asit içeren ürünler hk.
11.01.2018
PDF
TRİMEBUTİN İÇEREN ÜRÜNLER HK.
02.03.2018
PDF
Levetirasetam ile Metotreksat etkileşimi ve Akut böbrek hasarı - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
08.02.2018
PDF
Vücut Görüntülemelerinde Kullanılan Gadoterik Asit, Gadobutrol, Gadoteridol isimli makrosiklik, Gadoksetik Asit, Gadobenik Asit İsimli Lineer “Gadolinyum Ajanları” nı İçeren Ürünler Hakkında
08.02.2018
PDF
Sefdinir Etkin Maddesini İçeren Ürünler Hakkında
01.02.2018
PDF
Pramipeksol içeren İlaçlar – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
29.01.2018
PDF
İzotretionin oral formülasyonları – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
17.01.2018
PDF
Domperidon Etkin Maddesini İçeren Ürünler Hakkında
05.01.2018
PDF
Alprazolam içeren ilaçlar
22.12.2017
PDF
Domperidon etkin maddesini içeren ürünler hakkında
01.12.2017
PDF