Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
Valproik asit- Acil güvenlilik kısıtlaması
17.11.2017
PDF
Leflunomid/Teriflunomid içeren ilaçlar
20.10.2017
PDF
Sisplatin İçeren İlaçlar
18.10.2017
PDF
TNF Alfa İnhibitörleri İçeren İlaçlar
09.10.2017
PDF
Gabapentin içeren ilaçlar
03.10.2017
PDF
Temozolomid içeren ilaçlar
29.09.2017
PDF
Levotroksin, Alüminyum, Magnezyum, Simetikon, Kalsiyum karbonat, Kayeksalat, Demir, Orlistat ve Sükralfat İçeren İlaçlar Hakkında
22.09.2017
PDF
İntravenöz N-asetilsistein İçeren Ürünler Hakkında
21.06.2017
PDF
Levotroksin, Alüminyum, Magnezyum, Simetikon, Kalsiyum karbonat, Kayeksalat, Demir, Orlistat ve Sükralfat İçeren İlaçlar Hakkında
01.06.2017
PDF
Psödoefedrin tuzlarını içeren İlaçlar
09.05.2017
PDF
Parasetamol İçeren Ürünler
19.09.2013
PDF
Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Direkt Etkili Antiviral (DAAV) İlaçlar Hakkında
19.04.2017
PDF
300 mg Pregabalin İçeren Ürünler Hakkında
19.04.2017
PDF
Ruhsat Yenileme Kapsamında PYRDR Sunumları Hakkında
29.03.2017
PDF
‘’Farmasötik Ürün Sertifika’’ları ve ‘’GMP ve Serbest Satış Sertifika’’
28.03.2017
PDF
İmmunoglobülin İçeren İntravenöz Preparatlar
23.03.2017
PDF
Proton Pompası İnhibitörleri
22.03.2017
PDF
Olanzapin İçeren İlaçlar
13.03.2017
PDF
Tüm Eritropoetik Preparatlarla İlgili Sendika Dernek Kararı
13.03.2017
PDF
Florokinolon Grubu İlaçlar
10.03.2017
PDF