Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
Olanzapin İçeren İlaçlar
13.03.2017
PDF
Tüm Eritropoetik Preparatlarla İlgili Sendika Dernek Kararı
13.03.2017
PDF
Florokinolon Grubu İlaçlar
10.03.2017
PDF
DPP4 İnhibitörü İçeren İlaçlar
07.03.2017
PDF
İmatinib İçeren İlaçlar
07.03.2017
PDF
Atipik Antipsikotikler
13.02.2017
PDF
Hormon Replasman Tedavisi (HRT) İlaçları Hakkında
12.01.2017
PDF
Aripiprazol İçeren Oral ve Parenteral İlaçlar
12.01.2017
PDF
İnhale Kortikosteroid İçeren İlaçlar
07.10.2016
PDF
Doksisiklin İçeren İlaçlar
24.11.2016
PDF
İmmunoglobülin İçeren İntravenöz Preparatlar
23.11.2016
PDF
Florokinolon İçeren İlaçlar
11.11.2016
PDF
HEPATİT B İmmünoglobulin İçeren Ürünler
07.11.2016
PDF
TNF Alfa İnhibitörleri İçeren İlaçlar
29.08.2016
PDF
BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörlerini İçeren İlaçlar
05.08.2016
PDF
Testosteron İçeren İlaçlar
30.06.2016
PDF
I.V. Bifosfonat İçeren İlaçlar ve Denosumab İçeren İlaçlar
12.05.2016
PDF
ADE İnhibitörleri ve ARB İçeren İlaçlar
12.05.2016
PDF
Valproik Asit ve Türevlerini İçeren İlaçlar Hakkında
03.05.2016
PDF
Rotavirüs Aşıları
20.02.2016
PDF