Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
Bifosfonat İçeren İlaçlar
11.02.2016
PDF
İbuprofen, Deksibuprofen İçeren İlaçlar
01.02.2016
PDF
DPP4 İnhibitörü İçeren İlaçlar
25.01.2016
PDF
Tioktik asit (alfa lipoik asit) İçeren İlaçlar
25.01.2016
PDF
Proton Pompası İnhibitörleri
22.01.2016
PDF
İlaç Barkodları Hakkında
15.01.2016
PDF
Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporlarının Risk Yönetimi Daire Başkanlığına Sunumları Hakkında
30.12.2015
PDF
Oral ya da Enjektabl Tiyokolşikosid İçeren İlaçlar
26.10.2015
PDF
ARB, ADE İnhibitörü ve Aliskiren İçeren İlaçlar
09.09.2015
PDF
İntravenöz Uygulanan Demir İçeren Preparatlar
09.09.2015
PDF
Rotavirüs aşıları
09.09.2015
PDF
Polimiksin İçeren Ürünler Hakkında
3.8.2015
PDF
Oral yada Enjektabl Tiyokolşikosid İçeren İlaçlar
14.07.2015
PDF
Nitrat İçeren İlaçlar
13.07.2015
PDF
Oral ya da Enjektabl Tiyokolşikosid İçeren İlaçlar
30.06.2015
PDF
Yemen'e İnsani Yardım
29.06.2015
PDF
Sülfametoksazol/Trimetoprim İçeren İlaçlar
14.04.2015
PDF
Aseklofenak İçeren İlaçlar
31.03.2015
PDF
Biotin İçeren Preparatlar
23.07.2013
PDF
Sodyum Bikarbonat İçeren Preparatlar
04.06.2012
PDF