Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
İlaç Barkodları Hakkında
15.01.2016
PDF
Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporlarının Risk Yönetimi Daire Başkanlığına Sunumları Hakkında
30.12.2015
PDF
Oral ya da Enjektabl Tiyokolşikosid İçeren İlaçlar
26.10.2015
PDF
ARB, ADE İnhibitörü ve Aliskiren İçeren İlaçlar
09.09.2015
PDF
İntravenöz Uygulanan Demir İçeren Preparatlar
09.09.2015
PDF
Rotavirüs aşıları
09.09.2015
PDF
Polimiksin İçeren Ürünler Hakkında
3.8.2015
PDF
Oral yada Enjektabl Tiyokolşikosid İçeren İlaçlar
14.07.2015
PDF
Nitrat İçeren İlaçlar
13.07.2015
PDF
Oral ya da Enjektabl Tiyokolşikosid İçeren İlaçlar
30.06.2015
PDF
Yemen'e İnsani Yardım
29.06.2015
PDF
Sülfametoksazol/Trimetoprim İçeren İlaçlar
14.04.2015
PDF
Aseklofenak İçeren İlaçlar
31.03.2015
PDF
Biotin İçeren Preparatlar
23.07.2013
PDF
Sodyum Bikarbonat İçeren Preparatlar
04.06.2012
PDF
Metoklopramid İçeren İlaçlar
04.02.2015
PDF
Bromokriptin İçeren İlaçlar
23.01.2015
PDF
DHEA İçeren Ürünler
24.12.2014
PDF
İnterferon Beta İçeren İlaçlar
27.10.2014
PDF
Arnavutluk İlaç ve Eczacılık Yasası
21.10.2014
PDF