04.10.2018 - Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında (AB ) 2017/745 sayılı Tüzük’üne paralel olarak “Tıbbi Cihaz Yönetmelik” taslağı hazırlanmıştır.
Ek’ te; Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı, (AB ) 2017/745 sayılı Tüzük ve Yönetmelik Taslağının (maddeler ve ekler ayrı olarak) Karşılaştırma Tabloları, (AB ) 2017/745 sayılı Tüzük ve görüşlerin iletilmesinde kullanılacak form yer almaktadır.
İlgili Yönetmelik taslağı hakkında görüşlerinizi “Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olarak, 16/11/2018 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuza yazı ile ve ayrıca md.reg@titck.gov.tr adresine iletebilirsiniz.
Duyuru Ekleri:

  • Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı
  • (AB) 2017/745 sayılı Tüzük ve Yönetmelik Taslağının Karşılaştırma Tablosu
  • (AB) 2017/745 sayılı Tüzük ve Yönetmelik Taslağının Karşılaştırma Tablosu Ekleri
  • (AB) 2017/745 sayılı Tüzük
  • Tıbbi Cihaz Yönetmelik Taslağı Görüş Formu

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF
Ek
-
PDF
Ek
-
PDF
Ek
-
PDF
Ek
-
PDF