27.06.2019 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Sektör memnuniyeti ve bürokrasinin azaltılması çalışmaları kapsamında Dairemizce yürütülen “Kozmetik Firmalarının Firma Kayıt Başvurularının Değerlendirilmesi” ve “Kozmetik Firmalarının Bilgilerinin Güncellenmesi” işlemleri için fiziki evrak talep edilmeyecek olup evraklar elektronik ortamdan alınacaktır. Bu kapsamda ÜTS ve EBS üzerinden firma kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Kuruma fiziki evrak gönderilmesine gerek yoktur. 

“Gönüllüler Üzerinde Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmalarına İlişkin Düzenlemelerin Yapılması” işlemleri için firma başvuruları ile alınan başvurular e-devlete alınmıştır. Bu kapsamda talep edilen başvuru formu ve ekleri elektronik ortamda alınacaktır ve firmaların fiziki evrak göndermesine gerek yoktur.

İlgililere önemle duyurulur.