28.06.2019 - İlaç Denetim Daire Başkanlığı

Ruhsat sahiplerinin, sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşlarının ve diğer ilgili kurum/kuruluşların farmakovijilans denetimlerinin işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan Farmakovijilans Denetim Kılavuzu; 27/06/2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe konulmuş olup, ekte yer almaktadır.

Tüm paydaşlara önemle duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
Farmakovijilans Denetim Kılavuzu
28.06.2019
PDF